Aktualności

W zakładce Program dostępny jest szczegółowy program konferencji.

Polski oddział IEEE RAS i Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów ogłosiły konkursy dla młodych naukowców na najlepsze prace konferencyjne – szczegółowe informacje poniżej.

Informacja o konferencji

16 Krajowa Konferencja Robotyki odbędzie się w dniach 31 sierpnia-2 września 2022 roku w hotelu Zamek na Skale w Trzebieszowicach. Konferencja ma na celu dokonanie przeglądu wyników prac badawczych i konstrukcyjnych w dziedzinie robotyki uzyskanych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Dzięki udziałowi pracowników instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przedstawicieli przemysłu Konferencja stwarza okazję do odpowiedzi na nowe wyzwania badawcze i określenia przyszłych kierunków badań w zakresie robotyki. Konferencja działa na rzecz pogłębienia integracji krajowego środowiska robotyków.

Prezentacje robotów z oferty Education for Industry

W trakcie konferencji na stanowisku firmy Education for Industry będzie można zapoznać się z ofertą robotów dla uczelni i szkół wyższych.

Konkurs Polskiego odddziału IEEE RAS

Dla doktorantów, którzy są pierwszymi autorami prac oraz wygłoszą je w czasie konferencji, PC-IEEE-RAS ogłasza konkurs na najlepsza pracę konferencyjną z dziedziny robotyki. Informacje o szczegółach konkursu, nagrodzie, warunkach uczestnictwa i regulaminie dostępne są w załaczniku Ogłoszenie i Regulamin Konkursu.

Konkurs Stowarzyszenia Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów

Stowarzyszenie PKTMM ogłasza konkurs dla młodych naukowców na najlepszą pracę konferencyjną z obszaru teorii mechanizmów i układów mechatronicznych. W konkursie mogą brać udział osoby w wieku do 35 lat, prezentujące podczas konferencji prace, których są głównymi autorami. Informacje o konkursie umieszczono w załączniku Konkurs SPKTMM. Ogłoszenie i Regulamin Konkursu.