Sposób dostarczania referatów

Referaty w formacie PDF należy składać za pośrednictwem systemu obsługi konferencji.

W przypadku prac nadsyłanych na Sympozjum Komitetu Budowy Maszyn PAN należy przy składaniu referatu wybrać opcję "sympozjum teorii maszyn i układów mechatronicznych".

Publikacja referatów

Referaty przedstawione na Konferencji zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej.

Wymagania ogólne

Referaty mogą być przygotowane w języku polskim, lub angielskim.

Tekst referatu nie może przekraczać 10 stron. W przypadku mniejszej liczby stron należy zwrócić uwagę na to, aby była ona parzysta. Istnieje możliwość dostarczenie referatu przekraczającego limit 10 stron. Konieczne jest jednak wówczas uiszczenie dodatkowej opłaty (100 zł za każde 2 strony – łączna liczba stron musi być parzysta).

W przypadku referatów dostarczanych na sesje plenarne zaleca się nie przekraczanie 20 stron. Liczba stron musi być parzysta.

Wymagania typograficzne

Format referatów pozostał taki sam jak w 15. edycji Konferencji. Pliki stylu dla LaTeXa i dokument w Wordzie dostępne są poniżej.

LaTeX

Szczegółowe wymagania dotyczące formatowania tekstu referatu dostarczanego na 16. Krajową Konferencję Robotyki opisane zostały w pliku pdf.

Referaty w języku polskim

Referaty w j. angielskim

MS Word

Dla użytkowników edytora MS Word przygotowany został wzorcowy dokument zgodny z wymogami formatowania tekstu referatu: kkr15.doc. Ze względu na mogące zaistnieć różnice zależne od ustawień edytora, jako wyznacznik wyglądu wersji końcowej należy przyjąć postać tego dokumentu w formacie PDF kkr15_wzor_word.pdf.