Sesje specjalne

Komitet Organizacyjny KKR uprzejmie informuje, że podczas Konferencji zostaną zorganizowane podane poniżej sesje specjalne. Akwizycją i oceną referatów nadesłanych na sesje specjalne pokierują organizatorzy sesji.

  • Roboty kosmiczne - organizatorami sesji są prof. Jerzy Sąsiadek i dr hab. Karol Seweryn (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
    Propozycje referatów należy wysyłać na adres kseweryn_at_cbk.waw.pl