Sesje specjalne

Komitet Organizacyjny KKR uprzejmie informuje, że podczas Konferencji zostaną zorganizowane podane poniżej sesje specjalne. Akwizycją i oceną referatów nadesłanych na sesje specjalne pokierują organizatorzy sesji.

  • "Percepcja robotów z wykorzystaniem obrazów RGB-D 2" - organizatorami sesji są dr Tomasz Kornuta (IBM Research, Almaden/Politechnika Warszawska) i dr hab. Piotr Skrzypczyński (Politechnika Poznańska)

    Sesja jest kontynuacją sesji specjalnej z poprzedniej KKR i ma na celu prezentację postępów prac polskiego środowiska w dziedzinie trójwymiarowej percepcji robotów.
    [więcej informacji o sesji]

    Wybrane referaty z tej sesji, w rozszerzonej, anglojęzycznej wersji, zostaną rekomendowane do publikacji w Foundations of Computing and Decision Sciences http://fcds.cs.put.poznan.pl/fcds2/ (15 pkt wg wykazu MNISW z grudnia 2015, lista B). Artykuły poddane zostaną procesowi recenzji, a po uzyskaniu pozytywnych opinii opublikowane w sekcji specjalnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym piśmie.