Sposób dostarczania referatów

Referaty w formacie PDF należy składać za pośrednictwem systemu obsługi konferencji:

Dla użytkowników zostały przygotowane instrukcje rejestracji użytkownika oraz dostarczania referatów.

Publikacja referatów

Referaty przedstawione na Konferencji zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej. Rozszerzone teksty prac rekomendowanych przez Komitet Naukowy zostaną skierowane do publikacji w czasopismach:

Wymagania ogólne

Tekst referatu nie może przekraczać 10 stron. W przypadku mniejszej liczby stron należy zwrócić uwagę na to, aby była ona parzysta. Istnieje możliwość dostarczenie referatu przekraczającego limit 10 stron. Konieczne jest jednak wówczas uiszczenie dodatkowej opłaty (200 zł za każde 2 strony – łączna liczba stron musi być parzysta).

W przypadku referatów dostarczanych na sesje plenarne zaleca się nie przekraczanie 20 stron. Liczba stron musi być parzysta.

Wymagania typograficzne

Względem poprzedniej edycji Konferencji zmodyfikowany został styl referatów. W ramce poniżej podsumowujemy najważniejsze zmiany, natomiast pliki stylu dla LaTeXa i dokument w Wordzie dostępne są pod ramką.

Zmiany w stylu

  1. Wcięcie akapitowe zostało zmniejszone do 5 mm.
  2. Tytuły pierwszego rzędu – obecnie jest pismo półgrube, niewersalik.
  3. Tytuły rozdziałów drugiego i trzeciego rzędu – typ pisma jasny, kursywa (italik).
  4. Tytuł sekcji "Literatura" ma być pisany tym samym krojem czcionki i analogicznie jak tytuły pierwszego rzędu.
  5. Tytuł streszczania angielskiego pisany jest niewersalikiem.
  6. Odstęp treści tytułów między numerem rozdziałów poszczególnych rzędów został zmniejszony.
  7. Odstęp tytułu rozdziału od poprzedzającego i następującego po nim tekstu został zmieniony.
  8. Wzory należy składać bezpośrednio od lewego marginesu.
  9. Oznaczenia wyliczeń pierwszego poziomu (znak dużej kropki) powinny zaczynać się bezpośrednio od lewego marginesu.

LaTeX

Szczegółowe wymagania dotyczące formatowania tekstu referatu dostarczanego na 15. Krajową Konferencję Robotyki opisane zostały w pliku pdf.

Referaty w języku polskim

Referaty w j. angielskim

MS Word

Dla użytkowników edytora MS Word przygotowany został wzorcowy dokument zgodny z wymogami formatowania tekstu referatu: kkr15.doc. Ze względu na mogące zaistnieć różnice zależne od ustawień edytora, jako wyznacznik wyglądu wersji końcowej należy przyjąć postać tego dokumentu w formacie PDF kkr15_wzor_word.pdf.