Sposób dostarczania referatów

Referaty w formacie PDF należy składać za pośrednictwem systemu obsługi konferencji. Poniżej znajdują się ogólne wymagania oraz szablony dokumentów wydawnictwa Springer.

Publikacja referatów

Referaty przedstawione na Konferencji zostaną opublikowane w serii Advances in Intelligent Systems and Computing wydawnictwa Springer

Rozszerzone teksty prac rekomendowanych przez Komitet Naukowy zostaną skierowane do krajowych czasopism, m.in.

Wymagania ogólne

Tekst referatu powinien być w języku angielskim i nie powinien przekraczać 10 stron. W przypadku mniejszej liczby stron należy zwrócić uwagę na to, aby była ona parzysta. Istnieje możliwość dostarczenie referatu przekraczającego limit 10 stron. Konieczne jest jednak wówczas uiszczenie dodatkowej opłaty (200 zł za każde 2 strony – łączna liczba stron musi być parzysta).

W przypadku referatów dostarczanych na sesje plenarne zaleca się nie przekraczanie 20 stron. Liczba stron musi być parzysta.

Wymagania typograficzne

Szczegółowe wymagania dotyczące formatowania tekstu w materiałach konferencyjnych wydawnictwa Springer dostępne są na stronie Information for Authors of Springer Proceedings .