Kalendarz przygotowań

  • 2 marca potwierdzenie tematów sesji specjalnych
  • 7 maja nadsyłanie pełnych tekstów referatów
  • 31 maja 15 czerwca decyzja o akceptacji referatów
  • 25 czerwca 2 lipca nadsyłanie ostatecznych wersji referatów
  • 10 lipca termin wcześniejszej rejestracji
  • 20 sierpnia ostateczny termin rejestracji
  • 5 września rozpoczęcie Konferencji