Tematyka

 • Kinematyka i dynamika
 • Algorytmy sterowania
 • Planowanie ruchu, działań i zadań
 • Sterowniki i programowanie
 • Systemy wizyjne i sensoryczne
 • Roboty manipulacyjne
 • Roboty mobilne
 • Roboty inteligentne
 • Roboty usługowe, edukacyjne i specjalne
 • Roboty medyczne i rehabilitacyjne
 • Roboty społeczne, interakcje człowiek-robot
 • Roboty kosmiczne
 • Roboty przemysłowe i robotyzacja
 • Systemy robotyczne
 • Elementy i urządzenia robotów