Aktualności

Na stronie dostępny jest program konferencji wraz z indeksem autorów.

Uwaga! Nastąpiły zmiany w układzie sesji RobSpo, StePro, SysRob 2 oraz PlaSte 3.

14 Krajowa Konferencja Robotyki odbędzie się w dniach 14-18 września 2016 roku w Polanicy-Zdroju. Konferencja ma na celu dokonanie przeglądu wyników prac badawczych i konstrukcyjnych w dziedzinie robotyki uzyskanych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Dzięki udziałowi pracowników instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przedstawicieli przemysłu, Konferencja stwarza okazję do odpowiedzi na nowe wyzwania badawcze i określenia przyszłych kierunków badań w zakresie robotyki. Konferencja działa na rzecz pogłębienia integracji krajowego środowiska robotyków.

Zgodnie z tradycją, pełne teksty referatów przedstawionych na Konferencji zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Rozszerzone teksty prac rekomendowanych przez Komitet Naukowy zostaną skierowane do czasopism.

Podczas Konferencji będą prezentowane referaty plenarne przygotowane przez zaproszonych, wybitnych specjalistów

  • Paradygmaty badawcze robotyki współczesnej” wygłosi prof. Andrzej Kasiński, Politechnika Poznańska [streszczenie(PDF)]
  • Robot Philosophy (or: What Every Robot Should Know)” wygłosi prof. Jacek Malec, University of Lund [streszczenie(PDF)]
  • Przegubowe roboty mobilne N-przyczepowe – własności kinematyczne i sterowanie kaskadowe” wygłosi dr hab. Maciej Michałek, Politechnika Poznańska [streszczenie(PDF)]
  • Robotyczne uczenie transferu kontaktów” wygłosi dr Marek Kopicki, School of Computer Science, University of Birmingham, UK [streszczenie(PDF)]

W ramach konferencji zostanie zorganizowana sesja specjalna:
  • "Percepcja robotów z wykorzystaniem obrazów RGB-D 2" (dr Tomasz Kornuta IBM Research, Almaden/Politechnika Warszawska; dr hab. Piotr Skrzypczyński, Politechnika Poznańska),

Dodatkowe informacje na temat sesji specjalnej znajdują się w zakładce Sesje specjalne.

Producentom robotów i systemów robotycznych oferujemy udostępnienie przestrzeni wystawowej.

Zawiadomienie w formacie PDF do pobrania tutaj.