Aktualności

Informujemy, że w 2021 roku 16. Krajowa Konferencja Robotyki nie odbędzie się.

Informacja o odwołaniu konferencji

Wrocław, 19 marca 2020

Prof. Krzysztof Tchoń
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
16 Krajowej Konferencji Robotyki

Szanowni Autorzy i Przyjaciele Krajowych Konferencji Robotyki!

Z wielką przykrością informuję Państwa, że po zasięgnięciu opinii Komitetu Naukowego 16 KKR, odwołuję naszą konferencję. Najpierwszym powodem tej decyzji jest fakt, że w zaistniałej sytuacji główny cel 16 KKR, który polega na nadaniu naszej konferencji charakteru międzynarodowego, wydaje się niemożliwy do zrealizowania. Drugim powodem jest mniejsze niż w poprzednich latach zainteresowanie Konferencją; pomimo przedłużenia terminu wpłynęła mniejsza liczba referatów niż zazwyczaj.

Bardzo dziękuję wszystkim autorom referatów za chęć podzielenia się wynikami badań z uczestnikami KKR. Nadesłane teksty są Państwa własnością i proszę nimi dysponować zgodnie z Państwa wolą. Dla tych, którzy byliby zainteresowani publikacją prac w czasopiśmie JAMRIS, jesteśmy gotowi zainicjować stosowną procedurę.

Nie chcielibyśmy, żeby odwołanie 16 KKR oznaczało koniec Krajowych Konferencji Robotyki, dlatego zbadamy możliwości i podejmiemy działania mające na celu zorganizowanie 16 KKR w roku 2021.

Z poważaniem,

Krzysztof Tchoń